Da besto vi «eksamen» og ble medlemmer i Kristiansand Garnisons Pistolklubb. 🙂