Det er jo viktig med så mye feedback som mulig når man skal trene, så det ble kjøpt inn en MantisX, det er en sånn dings som man fester på pistolen. Den ble kjøpt på Pedersens Vaabenlager til en grei pris.

Her blir den tatt i bruk.