Kristoffer (eldste sønn, Gutta Krutt med Caps som murer) var med for første gang ut på banen for å teste litt skyting.