Måtte jo teste min nye Magnum Research Desert Eagle .50 AE

Denne ble kjøpt hos Pedersens Vaabenlager.

Her var det ladet med 325 grain Speer JHP kule og 17,8 grain N105 Vihtavuori krutt