Kristoffer prøveskyter første gang

  Kristoffer (eldste sønn, Gutta Krutt med Caps som murer) [...]